Osijek – primjer no kill skloništa Udruge Pobjede

Udruga Pobjede vodi no kill sklonište kapaciteta 180 pasa u Nemetinu, prigradskom naselju grada Osijeka. Od kolovoza 2015. godine, temeljem sklopljenih ugovora, pružaju usluge skloništa Gradu Osijeku.

U okviru saborske rasprave o Prijedlogu Zakona o zaštiti životinja na drugom čitanju naveden je grad Osijek kao primjer i izneseni su podaci o broju zbrinjavanih životinja i troškovima koje je za usluge skloništa Grad Osijek imao ili ima. Podaci koji su izneseni nisu točni i/ili potpuni/precizni te u nastavu slijede precizne statistike i informacija o primjeru Osijeka kao pozitivnom primjeru kako bi se dobila prava slika o prednosti politike neusmrćivanja te ekonomičnosti i održivosti takve politike i neprofitnih skloništa.

U nastavku slijedi usporedna statistika za 2011. i 2016. godinu:

2011. godina

Grad Osijek ima ugovor o pružanju usluge skloništa s privatnim skloništem (veterinarskom stanicom) koje usmrćuje pse nakon 60 dana boravka u skloništu.

Statistika:

 • primljeno u sklonište: 191 pas
 • udomljeno: 49 pasa
 • usmrćeno: 104 psa
 • ukupni trošak Grada: 1.610.217,60 kn (sklonište + dežurstvo)
 • trošak po primljenom psu (prosjek): 8.430.46 kn
2016. godina

Grad Osijek ima ugovor o pružanju usluge skloništa s no kill skloništem Udruge Pobjede.

Statistika:

 • primljeno u sklonište s područja grada: 266 pasa
 • udomljeno iz skloništa: 298 pasa
 • usmrćeno: 0 pasa
 • ukupni trošak Grada: 399.427,48 kn
 • trošak po primljenom psu (prosjek): 1.501,61 kn

Osim znatne financijske uštede za proračun Grada i znatno većega broja zbrinutih životinja s osječkih ulica, nužno je naglasiti i aspekt preventivnog djelovanja koje provedba pozitivnih politika u rješavanja problema napuštanja životinja nosi.

Neprofitna skloništa koja ne usmrćuje životinje imaju i edukativnu ulogu, razvijaju i potiču volonterstvo, aktivno građanstvo, društvenu odgovornost, međusektorsku suradnju, umrežavanje… te na taj način razvijaju i osnažuju društveni kapital zajednice, radeći na korijenu problema održivim pristupom.

Tako primjerice Sklonište/Udruga Pobjede:

 • ima razvijen program edukacije za djecu koji provodi u vrtićima, osnovnim i srednjim školama
 • ima suradnju s više od 40 škola, vrtića i obrazovnih ustanova
 • ima ostvarene suradnje s brojnim drugim udrugama, organizacijama i institucijama
 • ima 50 redovnih i više od 300 povremenih volontera i više od 10 000 volonterskih sati godišnje
 • kontinuirano provodi edukativne i informativne kampanje
 • surađuje s Gradom u provedbi kampanja te popularizaciji i promicanju udomljavanja i odgovornog skrbništva.

Samo ove godine, ako se trend nastavi, iz Skloništa će biti udomljeno rekordnih 400 pasa, što je jasan pokazatelj kako uložen trud daje rezultate.

Primjer Udruge Pobjede je jasan pokazatelj kako je pozitivan, sveobuhvatan pristup i primjena pozitivih politika jedino ekonomično i dugoročno održivo rješenje problema napuštanja životinja i njihova zbrinjavanja. Navedeni rezultati, unatoč dosadašnjem izostanku prepoznavanja i podrške sustava, to potvrđuju, što dovodi do zaključka da uz dobar Zakon i pozitivne politke na nacionalnoj razini Hrvatska može postati primjer za uzor u cijeloj regiji.

Napisao: Hrvoje Harač, Udruga Pobjede

Objavljeno: listopad 2017.

Izbornik