Pozitivne novosti u Zakonu o zaštiti životinja

Nakon 10 godina, novi Zakon o zaštiti životinja donosi mnoge pozitivne novosti među kojima su:

 • zabrana ubijanja životinja u skloništima nakon 60 dana
 • zabrana trajnog vezanja pasa
 • zabrana nastupa životinja u cirkusima, uz izuzetak domaćih samo ako se prikazuje njihovo prirodno ponašanje
 • obavezna gradnja skloništa u svim županijama
 • propisan je rok za kontrolu mikročipiranja pasa
 • svatko tko ima jednu ili više ženki za uzgoj i prodaju kućnih ljubimaca mora se registrirati
 • pri oglašavanju pasa u svrhu prodaje ili promjene vlasništva, mora se objaviti broj mikročipa psa i broj mikročipa majke psa
 • trajnu sterilizaciju mogu propisati ministar i jedinice lokalne samouprave u područjima s velikim problemom napuštenih životinja, a veterinarski inspektor pojedincima koji ne zbrinjavaju mladunčad svojih kućnih ljubimaca
 • zabrana korištenja kopitara za izvlačenje trupaca i iznošenje ogrjevnog drva iz šuma, osim u teško pristupačnim područjima
 • zabrana spolnog odnosa čovjeka i životinje
 • zabrana držanja u zatočeništvu dupina i medvjeda
 • zabrana bacanja petardi na životinje
 • zabrana čupanja perja živoj peradi
 • zabrana držanja divljih životinja u ugostiteljskim objektima i u svrhu prikazivanja javnosti
 • zabrana držanja životinja u ugostiteljskim objektima radi ukrašavanja prostora, osim ako im se ne osiguraju primjereni uvjeti držanja
 • zabrana udomljavanja životinja iz skloništa maloljetnicima
 • uspostava jedinstvenog informacijskog centra za evidentiranje izgubljenih i napuštenih životinja
 • nakon korištenja u pokusima životinje se prije usmrćivanja moraju ponuditi na udomljavanje
 • zabrana prodaje pitomih vretica (tvorova) u pet shopovima
 • skloništa trebaju osigurati trajnu sterilizaciju pronađenih pasa i mačaka te osigurati označavanje i registraciju mačaka
 • zabrana prodaje bolesnih i ozlijeđenih životinja i onih koje su još ovisne o majci
 • zabrana usmrćivanja pasa i mačaka u svrhu proizvodnje hrane i drugih proizvoda
 • zabrana izlaganja pasa s kupiranim ušima i repovima, osim lovačkih pasa
 • zabrana parenja domaćih pasa i mačaka s divljim životinjama
 • zabrana korištenja za rasplod bolesnih i ozlijeđenih životinja te onih koje nisu spolno zrele
 • zabrana trčanja životinja privezanih uz motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu
 • zabrana zlostavljanja životinja pucanjem u životinju ili izlaganjem životinja vatri, vrućim predmetima, nagrizajućim ili otrovnim tvarima i sl.
 • zabrana zajedničkog držanja nezdružljivih životinja, odnosno onih koje mogu jedna drugoj prouzročiti neželjenu trudnoću, ozljede ili smrt
 • jedinica lokalne samouprave mora financirati pružanje pomoći ozlijeđenoj životinji ako se ne zna tko ju je ozlijedio
 • obaveza odgoja i/ili školovanja kućnog ljubimca kako ne bi bio opasan za okolinu
 • organiziranje koordinacijskih radnih skupina u općinama i gradovima koje će poticati udomljavanje pasa iz skloništa, mikročipiranje, kastraciju i educirati o napuštenim životinjama
 • županije donose Program kontrole populacije napuštenih pasa
 • definiraju se ovlasti komunalnog redara (može provjeriti uvjete držanja kućnih ljubimaca, očitati čip, podnijeti kaznenu prijavu ili optužni prijedlog, obavijestiti veterinarskog inspektora)
 • novčana kazna koju naplati komunalni redar prihod je jedinica lokalne samouprave i koristi se za potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja

Objavljeno: listopad 2017.

Izbornik