Naredba o obveznoj trajnoj sterilizaciji pasa i mačaka

Na temelju članka 62. stavka 6. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine 102/2017) i [ČLANCI I STAVCI IZ STATUTA JLS] [STATUTA JLS (službeno glasilo JLS)], [GRADONAČELNIK / NAČELNIK JLS], [DATUM], donosi

NAREDBU

o obveznoj trajnoj sterilizaciji pasa i mačaka na području [JLS]

Članak 1.

Ovom naredbom se kao metoda kontrole razmnožavanja propisuje obvezna trajna sterilizacija pasa i mačaka.

Članak 2.

Ova naredba ne odnosi se na posjednike koji:

– imaju rješenje o registraciji uzgoja te su upisani u upisnik uzgoja koje vodi nadležno tijelo

– imaju suglasnost [GRADSKOG / OPĆINSKOG] upravnog tijela nadležnog za zaštitu životinja za drugi način kontrole razmnožavanja pasa i mačaka.

Članak 3.

Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku [JLS].

KLASA:

URBROJ:

[JLS], [DATUM]

[GRADONAČELNIK / NAČELNIK]

[JLS]

Prijedlog naredbe u .pdf formatu

Izbornik