Novi Zakon o zaštiti životinja propisuje i veće kazne:

Za fizičke osobe

od 10 do 20 tisuća kuna

 • ako ne poštuju odredbu trajne sterilizacije koju može propisati ministar za područja s velikim problemom napuštenih pasa

od 10 do 30 tisuća kuna

 • ako spolno opće sa životinjama, pri čemu se uz novčanu kaznu može izreći i oduzimanje kućnog ljubimca i zaštitna mjera zabrane držanja i nabavljanja druge životinje
 • ako bacaju na životinje petarde ili druga pirotehnička sredstava

od 15 do 30 tisuća kuna

 • ako napuste domaću životinju, kućnog ljubimca ili uzgojenu divlju životinju i druge životinje
 • ako ne paze na kontrolu razmnožavanja svojih kućnih ljubimaca te ne zbrinjavaju njihovu mladunčad
 • ako zanemaruju životinje s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu
 • ako hrane životinje drugim živim životinjama osim ako je to potrebno za preživljavanje životinje
 • ako uzgajaju kućne ljubimce namijenjene prodaji bez rješenja
 • ako prodaju u trgovinama za kućne ljubimce životinje koje ne potječu iz registriranih uzgoja
 • ako prodaju u trgovinama za prodaju kućnih ljubimaca pse, mačke i pitome vretice
 • ako organiziraju utrke pasa
 • ako obavljaju operacijske i zootehničke zahvate na životinjama bez anestezije ili analgezije
 • ako koriste kopitare pri izvlačenju trupaca iz šume i za iznošenje ogrjevnog drva
 • ako drže medvjede u zatočeništvu (osim u zoološkim vrtovima i skloništima)

od 20 do 50 tisuća kuna

 • ako huškaju životinje na druge životinje ili čovjeka ili dresiraju na agresivnost
 • ako daju stimulanse ili druge nedopuštene tvari životinjama kako bi se poboljšao njihov nastup na sportskim natjecanjima ili na predstavama
 • ako koriste nedopuštene stimulanse i tvari u svrhu bržeg rasta i prirasta životinja te povećanja fizičkih performansi životinja
 • ako uzgajaju životinje u svrhu proizvodnje krzna
 • ako ubijaju životinje u skloništima
 • ako drže u zatočeništvu dupine i ostale morske sisavace iz porodice Cetacea
 • ako koriste za rasplod životinje koje nisu spolno zrele i koje nisu završile svoj rast ili životinje nakon odbijanja mladunčadi koje se još nisu oporavile ili koristi bolešću iscrpljene, ozlijeđene ili životinje koje nisu spremne za parenje
 • ako uvoze kože i proizvode od kože mladunaca tuljana u komercijalne svrhe
 • ako drže i postupaju s kućnim ljubimcima na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, posebice djece i životinja
 • ako nisu osigurali odgoj ili školovanje psa pa je on opasan za okolinu
Za odgovorne osobe u pravnoj osobi

od 15 do 30 tisuća kuna

 • zbog uzgoja životinja u svrhu proizvodnje krzna
 • zbog ubijanja životinja u skloništima
 • zbog držanja u zatočeništvu dupina i ostalih morskih sisavaca iz porodice Cetacea
 • zbog korištenja za rasplod životinja koje nisu spolno zrele i koje nisu završile svoj rast ili životinje nakon odbijanja mladunčadi koje se još nisu oporavile ili koristi bolešću iscrpljene, ozlijeđene ili životinje koje nisu spremne za parenje
 • zbog uvoza kože i proizvoda od kože mladunaca tuljana u komercijalne svrhe
 • zbog držanja i postupanja s kućnim ljubimcima na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, posebice djece i životinja
 • zbog neosiguranja odgoja ili školovanja psa pa je on opasan za okolinu
 • zbog nesudjelovanja jedinice lokalne samouprave u financiranju osnivanja i rada skloništa
 • zbog neosiguranja sakupljanja napuštenih ili izgubljenih životinja u lokalnoj zajednici
 • zbog neorganiziranja pružanja potrebne pomoći životinjama od strane lokane zajednice kada nije moguće utvrditi tko je ozlijedio životinju, a vlasnik životinje je nepoznat
 • zbog neorganiziranja koordinacijske radne skupine kojoj je zadatak koordinirati primjenu propisa iz područja zaštite životinja i razviti dobru praksu, a u svrhu zaštite zdravlja i dobrobiti životinja, kroz povećanje svijesti javnosti o odgovornom skrbništvu i važnosti udomljavanja
 • zbog neimenovanja kao člana koordinacijske radne skupine osobe odgovornu za dobrobit životinja
Za pravne osobe

od 10 do 20 tisuća kuna

 • zbog nepoštovanja odredbe trajne sterilizacije koju može propisati ministar za područja s velikim problemom napuštenih pasa

od 30 do 50 tisuća kuna

 • zbog organiziranja utrka pasa
 • zbog obavljanja operacijskih i zootehničkih zahvata na životinjama bez anestezije ili analgezije
 • zbog neprovedbe Zakona u skloništima, odnosno neosiguranja trajne sterilizacije pronađenih pasa i mačaka, netraženja vlasnika napuštenih i izgubljenih životinja, nenastojanja udomljavanja oglašavanjem putem sredstava javnog priopćavanja i na druge načine
 • zbog držanja životinja u cirkusu
 • zbog neosiguravanja pisanih uputa od strane pet shopova o značajkama vrste životinja te o odgovarajućem načinu držanja životinja koje se prodaju
 • zbog neosnivanja informacijskog centra

od 50 do 100 tisuća kuna

 • zbog uzgoja životinja u svrhu proizvodnje krzna
 • zbog ubijanja životinja u skloništima
 • zbog držanja u zatočeništvu dupina i ostalih morskih sisavaca iz porodice Cetacea
 • zbog korištenja za rasplod životinja koje nisu spolno zrele i koje nisu završile svoj rast ili životinja nakon odbijanja mladunčadi koje se još nisu oporavile ili korištenja bolešću iscrpljenih, ozlijeđenih ili životinja koje nisu spremne za parenje
 • zbog uvoza kože i proizvode od kože mladunaca tuljana u komercijalne svrhe
 • zbog držanja i postupanja s kućnim ljubimcima na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, posebice djece i životinja
 • zbog neosiguravanja odgoja ili školovanja psa pa je on opasan za okolinu.

Uz ovo, preporučujemo da pročitate i članke iz Zakona o zaštiti životinja koji se odnose na:

Rokove za provedbu

Analizu prekršajnih odredbi

Objavljeno: listopad 2017.

Izbornik